Vrijwilligerwerk is een unieke mogelijkheid om in het betreffende land te wonen en werken. De vrijwilligerswerkprogramma’s die aangeboden worden door de scholen in Cusco en Antigua leveren een bijdrage aan de lokale samenleving en ook u draagt op deze manier een steentje bij aan de ontwikkeling van het land. Deelnemers aan een vrijwilligersprogramma kunnen in de meeste gevallen het soort vrijwilligerswerk kiezen en bij Amauta Spanish School in Cusco ook de plaats hiervan. Voorbeelden zijn: sociaal werk, educatief werk, toerisme, cultureel werk en catering. Voor het boeken van een vrijwilligersproject, vragen wij u uw keus van het werk op te sturen, samen met uw CV en een korte motivatiebrief in het Spaans of Engels. De betreffende school zal u proberen te plaatsen in een programma waar uw voorkeur naar uitgaat, waarbij rekening wordt gehouden met uw doeleinden, niveau van de taal, werkervaring, de periode dat u beschikbaar bent en natuurlijk ook met de wensen van het project. Wanneer de organisatie akkoord gaat met de plaatsing, sturen we u een bevestiging van het vrijwilligerswerk toe. Bij aankomst krijgen studenten een informatiepakket met inleidende en algemene gegevens over hun vrijwilligerswerk. Vaak wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd met algemene informatie over de lokale samenleving en cultuur, werken in het betreffende land als een buitenlander en culturele verschillen.
In principe moet u minimaal 8 weken beschikbaar zijn om te kunnen deelnemen aan een vrijwilligerswerkprogramma. De eerste 4 weken volgt u een Spaanse taalcursus en de overige weken neemt u deel aan het vrijwilligerswerk. De school in Cusco vraagt de deelnemers een bijdrage van US$ 75 te betalen die gebruikt wordt om het project te ondersteunen. Afhankelijk van de wensen van het project wordt van deze bijdrage voedsel of materiaal gekocht.